طنز : تغییر صبحانه در سالهای پس از ازدواج !

سال اول

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

 

سال دوم

 

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

 

 

سال سوم

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

 

 

 

سال چهارم

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

 

 

سال پنجم

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

 

 

سال دهم

 

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

 

 

سال پانزدهم

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

 

سال بیست و پنجم

 

 

mostafa671.mihanblog.com, صبحانه

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 تیر 1389    | توسط: mostafa    | طبقه بندی: سرگرمی،     | نظرات()